Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.top-vlasy.eu/.

Nákupem v našem obchodě jednoznačně kupující stvrzuje souhlas s našimi obchodními podmínkami.


Podmínky upravují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej vlasů k
prodloužení, dále blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího elektronického obchodu Top vlasy - Jarmila Veselá Kranichova 18, 787 01 Šumperk, IČ: 73139394, Tel: 604 918 687 a kupujícího. Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu Top vlasy.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávaní zboží v rámci své podnikatelské činnosti, anebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, nternetová adresa: http://www.coi.cz.

Objednává-li zákazník zboží jako podnikatel (nebo pro svou další činnost), uvede v objednávce své DIČ nebo IČ a právní vztahy se v takovém případě řídí především obchodním zákoníkem.

jsme plátci DPH

 

1. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Prodávající se zavazuje řádně informovat zákazníka o nabízených produktech, o správném způsobu
použití atd. Dále Vám nabízíme poradenství, díky kterému Vám usnadníme volbu produktů,
poradíme Vám při volbě barevných odstínů a zodpovíme Vaše dotazy ke zboží.

Veškeré fotky vlasů v našem e-shopu jsou autentické a podléhají atorskému právu.
Taktéž v naší fotogalerii naleznete autentické fotografie zákaznic, které mají vlasy prodloužené
produkty zakoupenými v našem obchodě.

Ceny za zboží v našem shopu jsou úplné ( nejsme plátci DPH ) a jsou vždy uvedeny bez poštovného. Výši poštovného a způsob dopravy si zákazník zvolí během nákupu.

Zákazník může využít námi nabízené slevy - jedná se o slevový voucher 100Kč při platbě bankovním převodem, dále při platbách bankovním převodem není účtováno poštovné a pro zákazníka je tedy zcela zdarma.

2. Objednání zboží


Objednat zboží lze telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i
reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným
způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Dále je kupující stvrzuje, že se v rámci nákupu řádně seznámil s vhodnou péčí o prodloužené vlasy a poučil se o správné údržbě produktů - vlasů k prodloužení zpracovaných v kvalitě Remy na našem webovém rozhraní: 

ZDE: 

http://www.top-vlasy.eu/content/12-pece-o-prodlouzene-vlasy


Objednávka je pro obě strany vždy závazná. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku v případě,že se objednané zboží stane nedostupným ze strany dodavatele a nebude tak možné jej prozákazníka zajistit. Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednaného zboží, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky, která se týká neuskutečnitelného plnění.

Pro objednávky v celkové hodnotě nad 5000,- Kč požadujeme platbu bankovním převodem či zálohu na Vámi objednané zboží. Mnoho produktů z naší nabídky vyrábíme na firmě na míru dle přání zákazníků, proto bychom rádi předešli případnému nevyzvednutí zboží. 

Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné učinit co možná nejdříve a to buď telefonicky nebo emailem.  Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy,( například u zboží kde byly již započaty úpravy na míru)  máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

3. Dodací podmínky
Zboží, které je skladem je expedováno obratem, dodací doba je zde do 2 pracovních dní. Pokud
zboží skladem není, je obvykle termín dodání od 4 – 10 dní od přijetí Vaší závazné objednávky. Tato lhůta začíná běžet v případě platby na dobírku prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém byla objednávka kupujícím potvrzena, u plateb bankovním převodem začíná lhůta běžet dnem prokazatelného připsání na účet prodávajícího.


V případě sdružených zásilek, ve kterých je vyskladňováno více položek určuje lhůtu dodání položka s nejdelší dodací lhůtou.


2. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré snahy prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou výše v rámci Dodacích podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího o změně termínu doručení zboží.

 Přednostně vyřizujeme vždy objednávky klientů platících bankovním převodem. Zboží pro zákazníky platící předem přednostně vyrábíme a připravujeme k okamžité expedici a i dodání po Čr je vždy do druhého dne od odeslání, je tedy nejrychlejší variantou.

Ochranná dodací lhůta, ve které bude  objednávka splněna je však 30 dní. Tuto časovou rezervu si vyhrazuje zahraniční dodavatel s ohledem na možné průtahy dodání způsobené mezinárodní poštou. Zboží je expedováno mezinárodně.

Veškeré aktuální info najdete na našem webovém rozhraní v sekci Doprava a platba. Ceny za poštovné jsou úplné ( nejsme plátci DPH) v měně CZK ( českých korunách)  Zboží dodáváme přes českou poštu. V momentě odeslání Vám zašleme na email potvrzující zprávu o expedici, číslo zásilky a odkaz na on-line sledování na webovém rozhraní české pošty.

Poštovné účtujeme v rámci dobírek české republiky 140,- Kč. Blané je pro zákazníky zcela zdarma. Zákazníci platící bankovním převodem mají poštovné rovněž zcela zdarma .

Poštovné do zahraničí je dle dohody, množství a gramáže objednaného zboží dle ceníku české pošty.

Zákazníkům na Slovensko je zpoplatněno poštovné ve výši 160 Kč / CZK / 

4. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou úplné ( NEJSME PLÁTCI DPH ) a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný doklad paragon ( při větším množství zboží pak faktura ). Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.Cena hovoru dle ceníku poskytovatele telekomunikačních služeb volajícího.

Nevyzvednutí zásilky kupujícím 
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Prodávající má
právo po kupujícím uplatnit náhradu škody vzniklé jeho nevyzvednutím objednaného zboží na
dobírku. Kupující odsouhlasil obchodní podmínky a závazně objednal zboží v našem eshopu na
dobírku. V případě, že kupující neuvede důvod k nevyzvednutí zásilky nebo o zboží již nemá
zájem, je objednávka zrušena. Protože však kupující nezrušil objednávku předem a na straně
prodávajícího vznikly náklady spojené s dopravou zboží. Dle platných zákonů ČR je dodavatel
oprávněn účtovat skutečně vzniklé náklady na odeslání zásilky konečnému zákazníkovi. Náhrada za
vzniklé skutečné expediční náklady činí 200 Kč.  Je zde započteno poštovné dle ceníku české pošty, balné a další expediční náklady jak je svoz na poštu kurýrem, administrativní poplatky atd.

Odstoupení od smlouvy podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu nebo e-mail. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář , kopii naleznete níže v obchodních podmínkách. Přijetí oznámení Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme.

Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li Vám společně se zbožím poskytnut s Vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

5.3. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali  ( porušené ochranné gumičky ) z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 
Vlasy ( zejména clip in vlasy, )  nesmí být rozbalené z hygienických gumiček a zkoušené na hlavě! Jako prodejci vlasů musíme dodržovat přísná hygienická pravidla, Jakmile jsou vlasy již zbaveny ochranných hygienických gumiček, mohou být považovány za vlasy již připnuté k hlavě a hodnotí se jako již " použité" a nemohou být nabídnuty jiné klientce co by nové - nepoužité! 
 
Dále je zákazník povinnen vracet zboží v kompletním ochranném obalu, pokud je součástí balení ( igelitový opp bag) i ochranná síťka, tato síťka nesmí být potrhaná a musí být součástí balení vlasů ( Ochranná síťka u tape in vlasů, pramenů s keratinem a pro micro rings.)  Dále je zákazník povinnen zajistit, aby vlasy důkladně zabezpečil před poškozením v rámci přepravy a vlasy se k nám dostaly ve stavu jako je klient obdržel, tedy zcela uhlazené, bez náznaků manipulace či jakéhokoliv pocuchání.
 
Nejsou-li splněny výše uvedené podmínky, vrácení zboží nelze být vyhověno. 
 
 

5.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu: Jarmila Veselá, Kranichova 18, 787 01 Šumperk 

Zboží nezasílejte na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • Kopii paragonu či faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti nebo poštovní poukázka či jinak). Do vyjádření uveďte adresu pro doručování, telefon a e-mail.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

5.5. Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky Vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k Vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze Vám vrátíme:stejným způsobem, jakým jsme je přijali, nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Vedle výše uvedených způsobů můžeme peníze vždy vrátit i zasláním na Vámi sdělený bankovní účet  Přijetím těchto obchodních podmínek vyslovujete svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků dle předchozí věty za podmínky, že Vám tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte Vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.6. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevně chybná cena zboží (článek 2.5 těchto obchodních podmínek);
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme Vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Vám účinné okamžikem, kdy je Vám doručeno.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte. Peníze vrátíme do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.


6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 7. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

8. Co dalšího je dobré vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo ve Vašem uživatelském účtu.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Podmínky pro vrácení odpovídají částky za zboží / odstoupení od smlouvy podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, ušpiněné, poškozené nebo částečně potřebované, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. To znamená že, bude kupní cena spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě odpovídající stavu a opotřebení zboží (snížení kupní ceny se může v určitých případech vyšplhat až na výši 90% ceny zboží). Nad to mohou být spotřebiteli účtovány pouze skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. UPLATNÍ-LI SPOTŘEBITEL PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, MÁ DODAVATEL právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a rozdíl poté vyplatí kupujícímu způsobem zadaným v reklamačním formuláři, jedná se přesně o tyto náklady:

a) náklady na uvedení zboží do původního stavu - náklady jsou stanoveny vždy individuálně dle míry poškození zboží. 

b) poplatek v případě vrácení či zaslání k výměně  použitého zboží lidských vlasů. Nelze z hygienikých důvodů uznat náhradu škody za použité zboží z lidských vlasů (jedná se jak o nasazované, avšak i rozbalené, pocuchané vlasy s nimiž bylo manipulováno, natož pak vlasy, které byly již jinak upravovány, myty atd - zde se jedná o použité zboží!! ). Z hygienických důvodů nelze po použití zakoupený výrobek z lidských vlasů vyměnit ani uznat náhradu za vrácení zboží, protože pro prodejce je toto zboží dále neprodejné, nelze takové zboží uvést do původního stavu a nabídnout je j dalšímu zákazníkovi v rámci eshopu. Skutečné náklady prodejce mohou dosáhnout hodnoty zboží. Kupující je  povinen dbát při vybalení na velmi šetrné zacházení, aby nedošlo k jakémukoliv poškození materiálu lidských vlasů, zejména pak pocuchání vlasů, dále pak nesmí dojít znehodnocení jejich struktury či změně tvaru jako následek rozčesání vlasů ( zde se jedná zejména o  vlnité, kudrnaté vlasy..) Výrobek je nutné vrátit zpět v původním stavu, bez známek manipulace či zkoušení příčesku. Zde míru poškození posuzujeme individuálně.

Pro vrácení plné částky za zboží doporučujeme dodržet všechny níže uvedené podmínky

 • zboží nesmí být použito (u vlasů = nenasazované, nerozbalené z kartonu, nemělo by jevit známky manipulace či pocuchání atd.)
 • zboží zaslat kompletní (včetně příslušenství, atd.), neporušeného obalu
 • zboží by nemělo být žádným způsobem poškozeno, doporučujeme vrátit v nepoškozeném originálním obalu, avšak obal není podmínkou.
 • pokud však zákazník již nemá originální ochranný obal, pak je povinen zaslat zboží v jakémkoliv náhradním ochranném obalu, který zajistí a ochrání vlasy před poškozením v rámci manipulací pošt se zásilkou! Vlasy volně se pohybující v obálce se mohou též poškodit a znehodnotit, proto zboží nedostatečně zabezpečené ochranným obalem proti vnějšímu poškození nebude přijato a odstoupení od smlouvy či vrácení zboží nemůže být vyhověno. Takové zboží není možné nabídnout v rámci eshopu jinému klientovi - co by nové, nepoškozené!
 • společně s vraceným zbožím doporučujeme zaslat také originál  dokladu, tj. paragon případně fakturu a vyplněný formulář.
 • poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující.
 • zboží nesmí být zasíláno na dobírku, taková to zásilka nemůže být z naší strany přijata!

 

Výměna zboží
Zákazník má právo na výměnu zboží. Pokud jste nesprávně zvolili barevný odstín či neodhadli
hustotu vlasů atd, kontaktujte nás a zboží Vám vyměníme. V případě, že požadujete pouze výměnu
odstínu u stejného typu zboží, pak výměna bude zdarma, účtováno Vám v rámci první výměny poštovné nebude..
Bude-li však třeba vyměnit zboží za zcela jiný produkt, pak Vám bude vyúčtována čáskta, kterou
bude třeba případně za zboží doplatit. Pokud bude zboží k výměně skladem, výměnu provedeme
obratem, bude-li třeba zboží objednat, pak bude dodací doba odpovídat našim dodacím podmínkám
viz výše.

Zboží k Výměně musí být doručeno na firmu do 14 dní, doporučujeme proto odeslat zboží co nejdříve po obdržení zásilky a případného zjištění nerovnosti odstínu,  aby mohla být výměna řádně provedena.

Doporučujeme zákazníkům však před nákupem možnost poradit se ohledně volby odstínu, tak délky či
hustoty vlasů, čímž pak předejde nutnosti zboží měnit. Dále je třeba pečlivě vybírat odstíny vlasů zejména u zakázkové výroby a také produktů šitých naší firmou - zde spadají například Rychlopásy nebo pásy Easy clip, které zpracováváme na přání i dle libovolných rozměrů dle zadání zákazníků a vyrábíme z vlasových tres. Jakmile zákazník zadá objednávku sada je vyrobena přesně dle jeho přání z vlasových tres na přání klienta, proto je potřeba dopředu raději zkonzultovat barevný odstín. S výběrem rádi poradíme.

Nelze z hygienikých důvodů vyměnit zboží, které již jeví jakékoliv známky manipulace = použití. Vlasy musí mít zcela neporušené ochranné gumičky ( stříbrné), které slouží jako ochrana před zkoušením vlasů! Proto vždy při posuzování odstínu vlasy prosím pouze přiložte k hlavě originál svázané a ochranné gumičky nesundávejte a neporušujte! Z hygienických důvodů není možné přijmout zpět do eshopu zkoušené vlasy a nabídnout je jiné klientce co by nové.Dle pravidel prodeje prodloužených vlasů, nelze nabídnout výměnu, či uznat náhradu škody za použité zboží z lidských vlasů (jedná se jak o zkoušené, či nasazované, avšak i rozbalené, pocuchané vlasy s nimiž bylo manipulováno, zde se jedná o použité zboží!! ). Z hygienických důvodů nelze po použití zakoupený výrobek z lidských vlasů vyměnit ani uznat náhradu za vrácení zboží, protože pro prodejce je toto zboží dále neprodejné, nelze takové zboží uvést do původního stavu a nabídnout je j dalšímu zákazníkovi v rámci eshopu. Skutečné náklady prodejce mohou dosáhnout hodnoty zboží. Kupující je  povinen dbát při vybalení na velmi šetrné zacházení, aby nedošlo k jakémukoliv poškození materiálu lidských vlasů, zejména pak pocuchání vlasů, dále pak nesmí dojít znehodnocení jejich struktury či změně tvaru jako následek rozčesání vlasů ( zde se jedná zejména o  vlnité, kudrnaté vlasy..) Výrobek je nutné vrátit zpět v původním stavu, bez jakýchkoliv známek manipulace či zkoušení příčesku. V opačném případě nemůže být výměně vyhověno.

 Zakázková výroba  - Úprava zboží na míru - výroba zboží na míru -

V našem eshopu nabízíme zákazníkům možnost úpravy zboží či výroby zboží na míru dle konkrétního přání a požadavků. Nabízíme Vám jak možnost zadání výroby clip in sad, vlasových pásů, culíků či  vlasových pramenů přesně dle Vašeho přání a potřeb. Především výroba Rychlopásů či Easy clip pásů, která je prováděna přímo na firmě a. Zde si zákazním může zvolit šíři pásů dle vlastní potřeby a na míru dle zadaných rozměrů nechat vyrobit. Nutno však zdůraznit, že veškerá výroba na míru již spadá pod zakázkovou výrobu. Stejně tak pokud se jedná o úpravu barevného odstínu na míru, zvláště pak například Bělení vlasů ( u blond odstínů stažení od původního žlutého tonu do ledových tonů atd..) Rozhodle-li se tedy zákazník o takovou službu, následně není oprávněn ve lhůtě 14 dní od smlouvy ustoupit. Jedná se pak o produkt zakázkově vyrobený na základě konrkténího přání či požadavků klienta. Zboží pak není možné zařadit do nabídky eshopu a není možné jej vrátit,  Zákazník má však právo na jakoukoliv další úpravu zboží naší firmou a to zcela zdarma, v rámci našeho vstřícného zákaznického servisu. . Veškeré úpravy a výměny zboží jsou vždy zdarma i následné poštovné je pro klienty zdarma a bez doplatků.

Reklamace zboží

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu www.top-vlasy.eu.

Adresa pro doručení zboží odeslaného k reklamaci: Jarmila Veselá Kranichova 18, 787 01  Šumperk  / IČO: 73139394 /

Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad ( PARAGON / FAKTURA). Kupujícímu důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky a především návody na péči o vlasy, keré jsou vždy součástí objednváky a podrobněji je pak prostudovat na našem webovém rozhraní  http://www.top-vlasy.eu/content/12-pece-o-prodlouzene-vlasy  =  návody na údržbu a péči o zpracované Remy vlasů , kterými se pak následně důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží - vlasové produkty - poškodíte a  nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu..

Obecná ustanovení

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc / zboží / podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím  se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti viz. výše a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese ( Jarmila Veselá, Kranichova 18, 787 01  Šumperk )  přípaně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

- zboží / vlasové produkty a příčesky / bylo reklamováno po záruční době, zboží bylo neodborně používáno v rozporu s přiloženým návodem na údržbu a péči o vlasové produkty zpracované v kvalitě Remy, zboží bylo poškozeno živlem - vodou,  ohněm nebo elektrickým výbojem, došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

 

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci písemně či e-mailem

2) zboží zašlete se vším příslušenstvím a s dokladem o koupi ( paragon či faktura ) jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu: Jarmila Veselá, Kranichova 18, 787 01 Šumperk

3) ke zboží připojte stručný popis vady, Vaši adresu pro zaslání zpět a kontakt na Vás

 Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, dopravu..) si hradí kupující sám.

Kupující přebírá plnou zodpovědnost za použití výrobku.

Reklamace se nevztahují na mechanické poškození výrobku, zapříčiněné nesprávnou manipulací či údržbou.

Při dodržení všech podmínek řadné reklamace a jejího uznání Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za nové. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (NE na dobírku) na naši adresu. Po dohodě je samozřejmě možné i finanční plnění a následná vratka peněz za reklamované - vadné zboží.

Je však nutné si uvědomit, že lidské vlasy jsou především velice citlivým a zcela jedinečným materiálem a proto se můžouchovat při stejných podmínkách a vykonaných úkonech odlišně. Díky výjímečnosti a jedinečnosti každých lidských vlasů je třeba předpokládat, že mohou mít odlišné vlastnosti. Vlasy se mohou lišit odolností, pevností, poddajností či vitalitou vlasů nebo naopak i sklonem k lámavosti nebo třepenímkonečků atd.

Reklamace vlasů se vztahuje na veškeré vady vlasových produktu způsobené výrobou a je nutné vadu uplatnit
ihned po zjištění závady. V takovém případě je nutné nás co nejdříve kontaktovat na e-mail. Vaše
reklamace bude řádně posouzena a vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů od obdržení reklamace.
Výsledek reklamace Vám bude sdělen písemnou formou.

Reklamovanou zásilku zákazník posílá vždy doporučeně, zásilky na dobírku nebudou prodejcem
přijaty. Po kontrole zásilky vám vrátíme, případně vyměníme zboží dle vašich požadavků.

Po použití vlasů již nemůžeme přijmout zboží k výměně či akceptovat odstoupení od smlouvy a to především z hygienických a etických důvodů, takové zboží již není možné zařadit do prodeje v rámci eshopu a nabídnout jej jiným zákazníkům co by " nové"!!.

Dále záruku na lidské vlasy není možné poskytnout po uskutečněném úkonu na nich, vzhledem k tomu, že samotný lidský vlas je obzvláště citlivým materiálem a jakýmkoliv úkonem je možné změnit či narušit jeho strukuru. U této kategorie lidských vlasů tak k tomuto může dojít už jen špatným či nešetrným postupem při mytí či sušení vlasů, dále například žehlení, kůlmování, barvení....K trvalému a nezvratnému poškození vlasového vlákna dochází při česání mokrých či vlhkých vlasů, kdy dojde k mechanckému natažení vlasu, který se následně cuchá a poškození je trvalé!  Nesprávným postupem při údržbě a péči o vlasy může dojít k porušení struktury vlasu, jeho délky či vlastností... atd. Vlasy se po takových úkonech mohou následně zvýšeně cuchat, lámat..., přičemž míru poškození pak není možné z povahy samotného výrobku určit .

Zvláště pak u vlasů použitých pro trvalé metody prodloužení si je kupující vědom, že se nejedná o panenské vlasy odstřižené od jedné ženy  ( které jsou v několikanásobně vyšší cenové relaci cca od 10 000,- Kč až 20 000,- Kč za 50 gram vlasů a výše ) Panenské vlasy z výkupu v kadeřnictvích jsou pro metody trvalých prodloužení nejvhodnější a výrobci vlasů je pak i poskytována záruka na trvanlivost vlasů, chování vlasů i případná cuchání vlasů.

Na nižší kategorie vlasů, než je vlas panenský, tedy na kategorii již zpracovaných ( továrně vyráběných) vlasů - včetně 100% lidských vlasů v kvalitě Remy či zpracování Double platí pravidla pro výrobu a prodej zpracovaných vlasů, kde se veškeré reklamace mohou uplatnit jednak na výrobní vady, které se vždy prokážou záhy po nasazení - většinou již po prvním mytí. Reklamaci na výrobní vady tedy je možné podat i později během nošení, ale je potřeba uvést přesné kroky v péči o vlasy, aby mohla být případná výrobní vada řádně odhalena.. Je nutné podotknout, že případné cuchání vlasů je možné zapříčinit pouhým nesprávným krokem v údržbě, nesprávným česáním, nevhodně zvolenými přípravky a především česáním za mokra či vlhka, fénováním atd.! Dochází pak k trvalému poškození vlasů zapříčiněném nesprávnou manipulací a údržbou. Záruku na přesušení či cuchání vlasů způsobené nesprávnou údržbou a manipulací není možné s ohledem na povahu výrobku poskytnout, vyjímaje výše zmíněných výrobních vad vlasů, dále šití, clip in sponek, tkaní tres či keratinových spojů, na keré lze reklamaci uplatnit v plném rozsahu. Jedná li se o výrobní vadu je nutné uplatnit reklamaci ihned po jejím zjištění. U prodloužených vlasů aplikovaných trvalými metodami prodloužení se výrobní vada objeví většinou hned po nasazení, či prvním umytí vlasů, měla by být uplatněna tedy co možná nejdříve, jakmile je pozorováno nežádoucí chování vlasů.

U nákupu a výběru lidských vlasů zvláště pak u zesvětlených odstínů je třeba zdůraznit, že vždy dojde samotným procesem odbarvení na nejsvětlejší tony k jistému narušení vlasu, což je přirozené a proto odbarvené vlasy pak mohou mít i kratší dobu použitelnosti, než například u tmavších odstínů, kde zásah do vlasů není tak markantní a vlasy byly pouze obarveny či jen lehce tonovány. Na odbarvené vlasy po nošení též je nutno dbát zvýšené péče a opatrnosti, při nedodržení doporučené péče není možné záruku poskytnout, opět vyjímaje výrobních vad, šití či tkaní tres, keratinových spojů, na které lze reklamaci uplatnit. Dále Veškeré úkony proveditelné na vlasech vždy důrazně doporučujeme odzkoušet předem na malém testovacím prameni. Lidské vlasy se i při stejných úkonech mohou chovat zcela odlišně, proto je potřebné dopředu se seznámit s výsledkem úkonu. Takto je nutno postupovat zejména při obarvení vlasů. Je vhodné otestovat výsledek na testovacím prameni, pakliže je barevný výsledek dle očekávání a  kvalita vlasů zachována, teprve pak doporučujeme obarvit zbytek sady či tresy vlasů. Je vhodné zvolit vhodný výchozí barevný odstín k obarvení či tonování. Nedoporučujeme vlasy barvit o více než 3 stupně, v takovém případě je vhodné zvolit tmavší či světlejší výchozí odstín s ohledem na požadovaný výsledek. Nedoporučujeme zesvětlovat vlasy! Odbarvení vlasů je nepovolený úkon, vždy provedený na vlastní riziko klienta. Po obarvení, odbarvení či tonování vlasů není možné záruku na vlasy poskytnout . Jedná se o zpracované vlasy, které se po obarvení či tonování mohou následně oslatbit, začít se výrazněji cuchat či vysušovat. Klient vždy provádí barevné úpravy vlasů na vlastní riziko a je si vědom, že následně není možné poskytnout záruku na životnost vlasů či jejich další chování, samotnými výrobci vlasů je reklamace po těchto nepovolených úkonech vždy zamítnuta.

Dále je třeba velmi opatrně postupovat u bělení vlasů Silver šampony či bělícími prostředky, Jedá se již o invazivní chemický zákrok a po použití Silver šamponů či bělidel není možné záruku na vlasy poskytnout. Použití bělících složek může vážně narušit kvalitu a strukturu vlasů. Vždy doporučujeme velmi šetrný profesionální postup při bělení vlasů: V žádném případě nedoporučujeme přímou aplikaci Silver šamponů či bělidla na prodloužené vlasy v neředěném stavu, protože může dojít k markantnímu poškození jak barevnosti, tak i struktury vlasů!. Po těchto úkonech pak není možné záruku na vlasy poskytnout. Jedná se o chemický zásah do vlasů, přičemž není možné posoudit míru a správnost postupu při samotném úkonu a následně pak  míru samotného poškození vlasů. Záruku výrobci rovněž neposkytují na jakkoliv barevně upravené vlasy klientem, tonované, barvené a především odbarvené vlasy, v takovém případě jedná klient vždy na vlastní riziko a není možné po takovémto zákroku poskytnout jakoukoliv náhradu škody. 

Za vadu výrobku se dále nepovažuje postupné opotřebování vlasů, ke kterému dochází přirozeně
vlivem různých vnějších vlivů. U prodloužených vlasů se setkáte s přirozeným úbytkem vlasů, kdy
postupně dochází k vypadávání určitého množství vlasů, což je přirozeným projevem všech
prodloužených vlasů .

Dále vadou výrobku není pokud po umytí vlasy ztratí svůj tvar, mírně se vlní vlivem vlhkého počasí,
vysušují se, objeví -li se sklony k lámavosti či třepení vlasů atd. Stejně tak u vlnitých vlasů je možné, že časem ztratí svoji vlnitou strukturu, stejně jako se Vaše ztrvalené vlasy časem opět narovnají. Proto tyto změny nemohou být považovány za vadu
výrobku.

Prodávající nenese zodpovědnost za použití lidských vlasů, za určení vhodnosti použití zboží či za
úkony provedené na výrobku. Dále se nevztahuje záruka na jakékoliv úkony, které mají za následek
poškození vlasů důsledkem nesprávného použití výrobku a za možné vzniklé škody či újmy. Zákazník je povinen zaslat zboží k reklamaci ve stavu, který umožňuje posouzení zboží. Pokud ke zboží již nemá k dispozici původní originální obal, je povinen vlasy zabezpečit jiným vhodným ochranným obalem, dále je nutné vlasy předat pokud možno rozčesané, uspořádané dle sponek či spojů svázané do jednoho či více culíků, aby pak bylo možné s vlasy nadále pracovat a předložit je k samotnému posouzení.  V opačném případě není prodejce povinen přijmout a reklamaci neprodleně zamítnout.

Zákazník je povinen dbát předepsané péče o prodloužené vlasy, dodržovat zásady údržby, šetrného zacházení a především používání vhodných přípravků určených speciálně pro prodloužené vlasy, aplikovat regenerační přípravky a používat bezoplachové péče, které jsou nutností k zachování hydratace ve vlasech a zabraňují cuchání vlasů. Takové vlasy pak nesrovnatelně déle prospívají. Viz návody na péči na našem webovém rozhraní. 

 Zpracování osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním
vztahem, tedy údaje uvedené v objednávce zpracovávat pro obchodní účely a to vše při
respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů.

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                  [..........................].

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:                  [   ......................    ].

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu www.top-vlasy.eu  nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis:


PŘÍLOHA Č. 3 - Zásady práce s vašimi údaji

Prodejce: Jarmila Veselá, IČO 73139394, Kranichova 1072/18, 787 01 Šumperk. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Šumperk

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.top-vlasy.eu

 

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování a ochrana Vašich osobních údajů GDPR 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to vaše kontaktní údaje nezbytné pro následnou komunikaci - email/tenefonní číslo  

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 14 dní od naší poslední komunikace.

 

 B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo.

 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží . Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 C. Newslettery (obchodní sdělení) 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 
Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

5 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@nej-nausnice.cz

 

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše osobní údaje zůstávají pouze u nás a nedostane se k nim nikdo jiný.

III. Co byste dál měli vědět 

V našem eshopu nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, odpovědná je majitelka - Jarmila Veselá

 

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@nej-nausnice.cz nebo zavolejte na tel. č. +420604918687  

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Používané soubory cookies:

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

[Google Analytics]

[společnost Google]

[Služba Google Analytics používá sadu souborů cookie ke shromažďování informací a sestavování statistik používání stránek, aniž by osobně identifikovala jednotlivé návštěvníky Googlu]

Nejdéle po dobu 26 měsíců)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly aktualizované a jsou platné od  15.08.2023 Prodávající si vyhrazuje právo
změnit či doplnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Nákupem v našem e-shopu kupující stvrzuje, že souhlasí s  našimi Obchodními podmínkami a platným reklamačním řádem, kterého si je při nákupu vědom.